Så er finansloven på plads og dermed sænkes registreringsafgiften

Så er finansloven på plads og dermed sænkes registreringsafgiften.

Hvad betyder det for dig, der har en bil og måske vil købe en ny ?

Hvis du vil købe en ny bil:
Biler med en nypris på op til ca. 165.000 kr. bliver ikke eller kun meget lidt berørt af ændringen.

Biler med en nypris på ca. 165.000 kr. eller mere falder med op til 10.710 kr.

Er nyprisen ca. 175.000 kr.,så falder prisen med ca. 3.500 kr.

Er nyprisen ca. 250.000 kr., så falder prisen med 10.710 kr.

Er nyprisen højere end de ca. 250.000 kr., så falder bilen ikke mere i pris end de 10.710 kr. 

Hvis du har købt en ny bil og venter på at få den leveret:


Ændringen træder i kraft den 22/11 og biler indregistreret fra den dato vil være omfattet af de nye ændringer.

Du vil altså få glæde af ændringen selv om du har købt bil før denne ændring blev vedtaget.

Er det firmabil du har købt, så falder beskatningsværdien tilsvarende faldet i registreringsafgiften.

Hvis du overvejer at købe en brugt bil:

Ændringen får kun minimal indflydelse på brugtpriserne og det er primært næsten nye biler i prislejet 180.000 kr. til 250.000 kr. der reelt bliver ramt. 

Der er ingen tvivl om, at bilbranchen troede at ændringen ville være mere omfattende og derfor nedsatte priserne på mange nyere brugte biler, allerede før vedtagelsen af den nye ændring.

Hvad med værdien af bilen jeg vil give i bytte ?

Afgiftsændringen vil kun have minimal betydning for den pris du får for din brugte bil og det vil primært være 0-2 år gamle biler, der bliver berørt.

Er der grund til at vente med at købe bil ?
Ikke hvis det er en ny bil du vil købe. Hvis du vil købe en nyere brugt, så spørg ind til, hvad en helt ny tilsvarende koster efter ændringen og så kan du selv vurdere, om det kan betale sig at købe en let brugt eller en helt ny.

Vi står som sædvanlig til rådighed med god rådgivning, allerede fra søndag klokken 13.